Начало > знание > Съдържание
Животът на Артемия
- Feb 11, 2018 -

Животното е широко солево биологично, при естествени условия, живеещо в соленост на солена вода и соленоводно езеро. Соленовата соленост над 27% все още може да оцелее. Цветът и размерът на тялото са тясно свързани със солеността на обитаваното водно тяло. При водното тяло с високо съдържание на соленост тялото е червено, а индивидът е малък. С намаляването на солеността цветът на тялото постепенно намалява и дължината на тялото постепенно се увеличава. Растежът на животното също е тясно свързан с храната и температурата. В природните води те са моноцитогени и органични отломки като основна храна, оптималната температура на растеж е около 25 ~ 30 ℃.